Sınav Hakkında – About Exam

Biruni Scholarship Exam (BUS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarının Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Her yıl uzmanlarca hazırlanan bu sınav, Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından farklı sınav merkezlerinde düzenlenebilmektedir.

Biruni Scholarship Exam (BUS) is an examination taken by international students who wish to study at Biruni University. The results obtained from this exam are used to determine admission to Biruni University as an international student. The exam which is prepared by an experienced team is conducted at various exam centres by Biruni University International Relations Directorate.

Biruni Scholarship Exam 2020 sonuçları 2020-2021 akademik yılı kayıtları için geçerlidir.

Biruni Scholarship Exam 2020 results are valid for the registrations of 2020-2021 academic year.

Biruni Scholarship Exam 2020 sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

Biruni Scholarship Exam 2020 results can only be used to apply for Associate Degree and Undergraduate Degree Programs.

Sınavda toplam 100 soru bulunmaktadır: 55 IQ Mantık, 40 Matematik ve 5 Geometri. Sınav süresi 135 dakikadır.

There are 100 questions in the exam: 55 IQ, 40 MAthematics and 5 Geometry. The duration of the exam is 135 minutes.

Sınav, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak uygulanacaktır.

Biruni Scholarship Exam will be held in Turkish, English and Arabic.

Sınav Takvimi Important Dates
Başvuru Tarihi Application Dates
15 Ocak – 15 Mart 2020
15th January– 15th March 2020


 Sınav Tarihi ve Saati Exam Date and Time
29 Mart 2020 Pazar saat: 11:00
29th March 2020, Sunday 11:00


Sınav Yeri Exam Venue
Türkiye – İstanbul
Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu-Topkapı


Sınav Sonucunun İlanı (Asil kazanan adaylar)
Exam Results Anouncement (for nominees)
15 Mayıs 2020 Cuma
15th May 2020, Friday


Kesin Kayıt Final registration
15 Haziran 2020 – 14 Temmuz 2020
15h June 2020 – 14h July 2020 


Yedek Listenin Açıklanması Anouncement of the reserve list
20 Temmuz 2020
20th July 2020


Yedek Kesin Kayıt Final registration for reserve list
20 Temmuz 2020 – 10 Ağustos 2020
20th July 2020 – 10th August 2020

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları https://scholarship.biruni.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Biruni Scholarship Exam results will be announced at https://scholarship.biruni.edu.tr