Sınav Hakkında – About Exam

Biruni Scholarship Exam, Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarının Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Her yıl uzmanlarca hazırlana bu sınav, Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından farklı sınav merkezlerinde düzenlenebilmektedir.

Biruni YÖS is an examination taken by international students who wish to study at Biruni University. The results obtained from this exam are used to determine admission to Biruni University as an international student. The exam is prepared by an experienced team and it is conducted by the Office of International Relations at Biruni University.

 Biruni Scholarship Exam 2019 sonucunun geçerlilik süresi 1 yıldır. Sınav sonucu 2019-2020 Eğitim yılı Güz dönemi için kullanılacaktır.

Biruni Scholarship Exam 2019 results are valid for 1 year. The result will be taken into consideration for 2019-2020 academic year and fall term.

Biruni Scholarship Exam 2019 sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

Biruni Scholarship Exam 2019 results can only be used to apply for Associate Degree and Undergraduate Degree Programs.

Biruni Scholarship Exam 2019’da toplamda 70 soru bulunmaktadır (45 IQ Mantık, 20 Matematik ve 5 Geometri) ve sınav süresi 120 dakikadır. 

There are 70 questions in the exam and these are 45 IQ, 20 mathematics and 5 geometry questions. The duration of the exam is 120 minutes.

Sınav soruları Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır.

Biruni Scholarship Exam will be held in Turkish, English and Arabic.

Sınav Takvimi Important Dates
Başvuru Tarihi Application Dates
15 Şubat – 25 Mart 2019
15th February– 25th March 2019


 Sınav Tarihi ve Saati Exam Date and Time
30 Mart 2019 Cumartesi saat: 12:00
30th March 2019, Saturday 12:00


Sınav Yeri Exam Venue
Türkiye – İstanbul
Biruni Üniversitesi, Zeytinburnu-Topkapı


Sınav Sonucunun İlanı (Asil kazanan adaylar)
Anouncement of the Biruni Scholarship Exam 2019 results
30 Nisan 2019 Salı
30th April 2019, Tuesday


Kesin Kayıt Final registration
15 Haziran 2019 – 15 Temmuz 2019
15h June 2019 – 15h July 2019


Yedek Listenin Açıklanması Anouncement of the second lists
25 Temmuz 2019
25th July 2019


Yedek Kesin Kayıt Final registration for ones in the second list
25 Temmuz 2019 – 23 Ağustos 2019
25th July 2019 – 23rd August 2019

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları https://scholarship.biruni.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Biruni Scholarship Exam 2019 results will be announced in https://scholarship.biruni.edu.tr