Sınav Hakkında – About Exam

Biruni Scholarship Exam (BUS), Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarının Üniversitemizin uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Her yıl uzmanlarca hazırlanan bu sınav, Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü tarafından farklı sınav merkezlerinde düzenlenebilmektedir.

Biruni Scholarship Exam (BUS) is an examination taken by international students who wish to study at Biruni University. The results obtained from this exam are used to determine admission to Biruni University as an international student. The exam which is prepared by an experienced team is conducted at various exam centres by Biruni University International Relations Directorate.

Biruni Scholarship Exam 2020 sonuçları 2020-2021 akademik yılı kayıtları için geçerlidir.

Biruni Scholarship Exam 2020 results are valid for the registrations of 2020-2021 academic year.

Biruni Scholarship Exam 2020 sonuçları yalnız ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarının kontenjanlarına başvurmak için kullanılır.

Biruni Scholarship Exam 2020 results can only be used to apply for Associate Degree and Undergraduate Degree Programs.

Sınavda toplam 100 soru bulunmaktadır: 55 IQ Mantık, 40 Matematik ve 5 Geometri. Sınav süresi 135 dakikadır.

There are 100 questions in the exam: 55 IQ, 40 MAthematics and 5 Geometry. The duration of the exam is 135 minutes.

Sınav, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak uygulanacaktır.

Biruni Scholarship Exam will be held in Turkish, English and Arabic.

Sınav Takvimi Important Dates
Başvuru Tarihi Application Dates

1 Nisan 2020 – 1 Temmuz 2020
1st April 2020 – July 1st,  2020

Sınav Tarihi ve Saati Exam Date and Time
26 Temmuz 2020; Pazar  Saat 11:00 
July 26,  2020, Sunday at  11:00 am  


Sınav Sonucunun İlanı (Asil kazanan adaylar)
Exam Results Anouncement (for nominees)
daha sonra belirlenecektir-will be determined later


Kesin Kayıt Final registration
daha sonra belirlenecektir-will be determined later


Yedek Listenin Açıklanması Anouncement of the reserve list
daha sonra belirlenecektir-will be determined later


Yedek Kesin Kayıt Final registration for reserve list
daha sonra belirlenecektir-will be determined later

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları https://scholarship.biruni.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Biruni Scholarship Exam results will be announced at https://scholarship.biruni.edu.tr