Aday İşlemleri – Candidate Page

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar başvuru süresi içerisinde aşağıda belirtilen hesap numaralarına başvuru ücretlerini yatırmalıdır. (Açıklama kısmına aday numaralarının yazılması unutulmamalıdır.)

Examination Fee: Applicants must pay their exam fees to the account numbers indicated below within the application period. (Please note that applicants should write their candidate number in the description section.

Örnek / For example: BI201845667- ALİNA MAMMADOVA

Denizbank Bahçelievler Şubesi /Denizbank Bahçelievler Branch

 

TL IBAN No: TR07 0013 4000 0099 8970 3000 32

USD IBAN No: TR57 0013 4000 0099 8970 3000 05

EUR IBAN No: TR30 0013 4000 0099 8970 3000 06

 

SWIFT CODE: DENITRIS

Tutar / Amount: 70 TL / 20 USD / 15 EURO

 

NOT: Sınav ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan adayların ücretleri iade edilmez.

Note: Applicants who fail to apply for the exam after payment, applicants who do not take the exam, and applicants who fail the exam will not be entitled to a refund of the paid exam fee.