Başvuru – How to Apply

1. Adaylar başvuru süresi içinde www.scholarship.biruni.edu.tr adresinden Aday Başvuru formunu çevrimiçi olarak dolduracaktır. Başvuru formu için tıklayınız. Ayrıca İran Tahran’daki sınav merkezinden kayıt yaptırılabilir.

Applications should be completed online through http://scholarship.biruni.edu.tr within the application period. Please click for application form. Also you can register for Biruni Scholarship Exam through the exam registration center in Tehran.

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar İran’daki Biruni Burslululuk Sınavı için sadece İran’da Tahran’daki sınav kayıt merkezinde ödeme yapacaktır.

Examination Fee: Applicants will pay for the Biruni Scholarship Exam in the exam registration center in Tehran.