Başvuru – How to Apply

1. Biruni Üniversitesi Bursluluk Sınavına başvurular, başvuru süresi içinde, çevrimiçi başvuru formalarıyla alınacaktır. Başvuru formu için tıklayınız. 

Biruni University Scholarship Exam applications will be accepted via online application form within the application period. Please click for application form. 

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, 120 TL sınav ücretini burada belirtilen banka hesap numaralarına, başvuru süresi içinde yatıracaklar ve tahsilat makbuzunu Ödeme Bildirimi sayfasında kaydedeceklerdir. Ödeme açıklaması olarak ad-soyad ve pasaport no yazılmalıdır.

Examination Fee: Applicants are expected to pay 120 TL exam fee to the bank account stated here within the application period and upload the payment receipt on Payment Receipt page. Please remember to put name-surname and passport no info as the payment description.