Sınav Takvimi (Istanbul)

Sınav Takvimi Important Dates
Başvuru Tarihi Application Dates

1 Nisan 2020 – 1 Temmuz 2020
1st April 2020 – July 1st,  2020

Sınav Tarihi ve Saati Exam Date and Time
26 Temmuz 2020; Pazar  Saat 11:00 
July 26,  2020, Sunday at  11:00 am  


Sınav Sonucunun İlanı (Asil kazanan adaylar)
Exam Results Anouncement (for nominees)
daha sonra belirlenecektir-will be determined later


Kesin Kayıt Final registration
daha sonra belirlenecektir-will be determined later


Yedek Listenin Açıklanması Anouncement of the reserve list
daha sonra belirlenecektir-will be determined later


Yedek Kesin Kayıt Final registration for reserve list
daha sonra belirlenecektir-will be determined later